Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie dot. obowiązku zgłoszenia do Urzędu Gminy w Bałtowie sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych.

22 września 2023

Zaproszenie na Bałtowski Dzień dla Kobiet "Dzień Szpilki i Szminki"

21 września 2023

Ogłoszenie dla rolników dot. odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

18 września 2023

Informacja o przerwie w dostawie wody w miejscowości Antoniów w dniu 18.09.2023r.

15 września 2023

Ostrzeżenie meterologiczne

13 września 2023

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

12 września 2023

Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego w myśl art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571 t.j.), przez Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina Bałtów”.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty pisemnie lub pocztą elektroniczną pod adresem:

Urząd Gminy w Bałtowie

Bałtów 32, 27-423 Bałtów

e-mail: gmina@gminabaltow.pl

 

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848 ze zm.).

Czytaj więcej o: Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

Informacja dla mieszkańców Gminy Bałtów dotycząca lokali wyborczych.

7 września 2023

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 6 września 2023 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

6 września 2023

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 4 września 2023 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

5 września 2023

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023- Stowarzyszenie LGD "Krzemienny Krąg"

4 września 2023

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

 

Ogłasza nabór wnioskówo przyznanie pomocy na operacje w ramach:

 

  • Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze nr 1/2023- Stowarzyszenie LGD "Krzemienny Krąg"