Podniesienie jakości kształcenia w gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2020

„Podniesienie jakości kształcenia w gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację
budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia”
W ramach powyższego projektu został rozbudowany i zmodernizowany budynek oświaty do
obecnych standardów. Przeprowadzono szereg prac budowlanych, w których m.in. zmieniono
przeznaczenie części obiektu z internatu na sale dydaktyczne. W wyniku przeprowadzone
zostały następujące działania: przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych, obejmująca
utworzenie pracowni matematycznej, informatycznej, biologicznej, przyrodniczej,
geograficznej, fizyko-chemicznej wraz z zakupem wyposażenia a także remont hali sportowej
i przebudowa, adaptacja pomieszczeń przedszkolnych. Budynek dostosowano do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Głównym celem projektu było zapewnienie pełnej funkcjonalności zaplecza dydaktycznego
oraz sportowego. W ramach niniejszej inwestycji zakupiono wyposażenie sal dydaktycznych
w nowoczesne i innowacyjne pomoce sprzyjające zwiększeniu jakości i efektywności
kształcenia.
Projekt dofinansowany w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej” osi priorytetowej 7 „Sprawne Usługi Publiczne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji projektu od 05.11.2015r do 31.10.2019
Wartość projektu : 6 584 084,59zł
- w tym dofinansowanie 2 994 812,34zł
- wkład własny Gminy 3 589 272,25zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1653