MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BAŁTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2022

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BAŁTÓW

 

 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BAŁTÓW

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową RPSW.03.04.00-26-0042/18-00 o dofinansowanie Projektu 03.04.00-26-0042/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „Efektywna i zielona energia”.

Wartość projektu ogółem: 1 011 111,00zł

W tym :

Koszty kwalifikowalne: 1 005 699,00zł

Koszty niekwalifikowalne: 5 412,00zł

Dofinansowanie: 854 844,15zł

Wkład własny: 156 266,85zł

 

W ramach projektu zostało wymienionych 596 opraw oświetleniowych sodowych na ledowe oraz zamontowane dwie lampy typu OZE.  Wykonano system inteligentnego sterowania oświetleniem, który polega na m.in. automatycznym włączaniu i wyłączaniu oświetlenia, zmianie parametrów w zależności od panujących warunków oraz sterowaniu poszczególnymi pojedynczymi lampami. Łączna liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego wynosi 598 sztuk. Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Gminę Bałtów (adres: Bałtów 32, 37-243 Bałtów).

Cel: Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie.                                        ……  Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-22
Data publikacji:2022-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Pietrzyk
Liczba odwiedzin:578