Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zaprozenie na "Dzień Otwarty w Klubie Dziecięcym"

20 lutego 2024

Ogłoszenie wyników ofert

19 lutego 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników ofert

Informacja dot. wypłat przez GOPS w Bałtowie dodatku osłonowego.

15 lutego 2024

Informacja

14 lutego 2024

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Bałtów w roku 2024.

Czytaj więcej o: Informacja

Informacja o konsultacjach indywidualnych na temat "Funduszy Europejskich".

13 lutego 2024

Komunikat informujący o ruchu pojazdów wojskowych.

12 lutego 2024

Ostrzeżenie hydrologiczne

12 lutego 2024

Klub Dziecięcy w Bałtowie

9 lutego 2024

Ostrzeżenie meterologiczne

9 lutego 2024

Ostrzeżenie hydrologiczne

8 lutego 2024