Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

25 stycznia 2021

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika, ponieważ to on jest ich wytwórcą. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przyjmuje tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych. 

OGŁOSZENIE - przydomowe kompostowniki

25 stycznia 2021

DOT. WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTUJĄCYCH ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE - przydomowe kompostowniki

Ogłoszenie dotyczące odbioru azbestu

25 stycznia 2021

Urząd Gminy w Bałtowie przypomina o możliwości zgłaszania się osób, którym zalegają na posesji wyroby azbestowe, bądź w najbliższym czasie planują wymieniać pokrycie dachowe wykonane z eternitu w 2021r. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

25 stycznia 2021

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bałtów na rok 2021.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W SKARBCE DOLNEJ

21 października 2020

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W SKARBCE DOLNEJ

 

Aby zapobiec wzrostowi cen opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez mieszkańców Gminy Bałtów, związanych z dostarczaniem odpadów przez osoby nieupoważnione, Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy bazie Referatu ds. Gospodarki Komunalnej (Skarbka Dolna 41) i działa wyłącznie DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY BAŁTÓW w środy (godz.10:00- 15:00) i w piątki (godz.10:00- 15:00).

Mieszkańcy, którzy zamierzają dostarczyć odpady do PSZOK-u, przed ich dostarczeniem zobowiązani są do zgłoszenia takiego zamiaru w Urzędzie Gminy w Bałtowie pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 17, w celu ustalenia możliwości przyjęcia oraz godziny dostarczenia odpadów.

 

 

 pszok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9285